Услуги

 • СПЕДИЦИЯ
  Организиране и транспорт с воден, сухопътен, въздушен транспорт на стоки и товари.

  ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

 • ТРАНСПОРТИРАНЕ
  Превозът по суша е удобен и разпространен метод за транспорт на стоки и товари.

  ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

 • СКЛАДИРАНЕ
  Временно складиране на стоки и товари с цел импорт / експорт.

  ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

 • ТОВАРО РАЗТОВАРВАНЕ
  Товарене и разтоварване на стоки и товари.

  ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

 • КАРГО
  Превоз да стоки и товари с кораб.

  ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Не сте сигурен, кои вид услуга точно ви е необходим? Свържете се с нас и ще ви помогнем!