Палетни доставки

ПАЛЕТНИ ДОСТАВКИ

Палетни доставки включват превоз, товаро-разтоварителна дейност и доставка на палетизирани товари. Благодарение на стандартизирания начин на опаковка, този вид услуга предлага по-бърза и удобна логистика.

ВИДОВЕ ПАЛЕТИ СПОРЕД РАЗМЕРА

ЕВРОПАЛЕТИ

В Европа стандартните палети се наричат още европалети. В практиката обаче палетите от стандарт EUR, EUR 1 се наричат европалети, а палетите от стандарт EUR2, EUR 3 – индустриални палети. Както се вижда в таблицата по-долу, палетите по Евро-стандарт припокриват част от тези по ISO-стандарт. Размери и чертеж на европалет може да намерите по-долу.

Тип европалет Размери мм. Размери инч. Алтернатива на ISO палет
EUR, EUR1 800 х 1200 31.50 х 47.24 ISO 1 същия размер като EUR
EUR2 1200 х 1000 47.24 х 39.37 ISO 2
EUR3 1000 х 1200 39.37 х 47.24
EUR6 800 х 600 31.50 х 23.62 ISO 0 половината от размера на EUR
600 х 400 23.62 х 15.75 четвърт от размера на EUR
400 х 300 15.75 х 11.81 една осма от размера на EUR

ВИДОВЕ ПАЛЕТИ СПОРЕД РАЗМЕРА

Развитието на логистиката несъмнено доведе до въвеждането на определени стандарти, с цел по-лесната обработка на цели и групажни товари. Чрез въвеждането на стандартни размери при палетите, лесно може да се определи площта, която един товар би заел при експедиция, както и успешното му съчетаване с други товари в едно помещение.

В следващата таблица са дадени размерите на палетите по ISO стандарт.

Размери мм. Размери инч. Най-използвани в:
1016 х 1219 40.00 х 48.00 Северна Америка
1000 х 1200 39.37 х 47.24 Европа; Азия; подобни на 40″х 48″
1140 х 1140 44.9 х 44.9 Австралия
1067 х 1067 42.00 х 42.00 Северна Америка; Европа; Азия
1100 х 1100 43.30 х 43.30 Азия
800 х 1200 31.50 х 47.24 Европа – подходящи за повечето входни врати

ПАЛЕТИ ЗА АМЕРИКА

Тъй като в САЩ не се използва метричната система, там има известна разлика в размерите. В таблицата по-долу са посочени размерите по стандартите в Северна Америка, както и някои типични сфери на приложение.

Размери мм. Размери инч. Приложения
1219 х 1016 48 х 40 Търговия
1067 х 1067 42 х 42 Телекомуникации, Бои
1219 х 1219 48 х 48 Бидони
1016 х 1219 40 х 48 Военни, цимент
1219 х 1067 48 х 42 Химикали; Напитки
1016 х 1016 40 х 40 Млечни продукти
1219 х 1143 48 х 45 Автомобилни части
1118 х 1118 44 х 44 Бидони, Химикали
914 х 914 36 х 36 Бира
1219 х 914 48 х 36 Бира; Дъски; Пакети хартия
889 х 1156 35 х 45,5 Военни, 1/2 от ISO палет
1219 х 508 48 х 20 За търговия на дребно