Товаро разтоварване

ТОВАРО РАЗТОВАРВАНЕ

Спедицията е услуга по уреждане превоза на стоки и товари. При този транспорт следва да се спазват срокове за доставка, които варират от времеви период, определена дата до точен час.

Превозът по суша е най-разпространен и удобен. Този вид транспорт обикновено е по-достъпен, отколкото въздушният превоз, но е по-скъп от превоза по вода. При сухопътния транспорт камионите могат да се товарят още при изпращача и да се разтоварят при получателя, което е известно като превоз от врата до врата.

ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Международен превоз на товари

„БЪК“ ЕООД осъществява международен превоз на стоки и товари. Фирмата оперира активно в Италия, Франция, Австрия, Унгария, Словения, Хърватска и други страни.

Вътрешен превоз на товари

„БЪК“ ЕООД осъществява превоз на стоки и товари на територията на Република България. Фирмата оперира активно в Бургас и Област Бургас.

Транспорт на селскостопанска продукция

„БЪК“ ЕООД предлага превоз на селскостопанска продукция (пшеница, ечемик, кориандър, и други).

Транспорт на автомобили

Транспорт на автомобили (автовоз).